Regulamin rezerwacji

REGULAMIN REZERWACJI LAS PALMAS

1.Rezerwacje stolików przyjmujemy wyłącznie poprzez stronę rezerwacja.laspalmaslodz.pl zakładka rezerwacje.

2. Dokonując rezerwacji stolików należy podać dzień rezerwacji, godzinę, nazwisko osoby rezerwującej oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te przechowywane są tylko i wyłącznie na potrzeby zrealizowania rezerwacji. Nie podanie powyższych danych albo podanie nieprawidłowych bądź nieprawdziwych danych, uniemożliwia dokonanie rezerwacji.

3. Rezerwacja jest ważna przez 30 minut licząc od ustalonej i potwierdzonej godziny rezerwacji; po upływie tego czasu rezerwacja przepada, stolik zostaje zwolniony.

4. Codziennie w puli dostępnych miejsc do zarezerwowania jest tylko 30 miejsc. W momencie przekroczenia tej liczby, restauracja Las Palmas zastrzega sobie prawo do zredukowania liczby gości, lub całkowitego odwołania rezerwacji, która przekroczyła liczbę dostępnych dziennie miejsc.

5. Rezerwacje wymagają przedpłaty w formie zadatku w wysokości 100 zł/osoba. Cała wpłacona kwota zostaje przeznaczona do wykorzystania w barze podczas rezerwacji.

6. Przedpłata w formie zadatku powinna zostać opłacona na co najmniej 48 godziny przed ustaloną godziną rezerwacji. Wysokość zadatku będącego potwierdzeniem rezerwacji wynosi 100zł od osoby. Opłaty można dokonać bezpośrednio przez płatności na stronie lub przelewem na konto. Wniesienie opłaty jest jedynym potwierdzeniem dokonania rezerwacji. W przypadku opłaty w formie przelewu potwierdzeniem jest przesłanie potwierdzenia dokonania rezerwacji na adres mailowy kontakt@laspalmaslodz.pl.

7. W przypadku braku opłaty i braku potwierdzenia, rezerwacja jest nie ważna. Przedpłata w formie zadatku jest rozliczana w poczet rachunku. W przypadku nie pojawienia się osób, które przedpłaty dokonały i spóźnienia przewyższającego czas 30 minut od ustalonej godziny rezerwacji zadatek przepada i jest traktowany jako opłata za usługę rezerwacji stolika, która ma pokryć stratę z tytułu wyłączenia stolika ze sprzedaży. W przypadku przybycia mniejszej liczby gości niż ustalona, restauracja ma prawo po 1 godzinie do anulowania rezerwacji w części brakujących gości w sposób zmniejszenia stolików oraz liczby miejsc o liczbę brakujących gości, wówczas zadatek za osoby, które nie przybyły przepada – Restauracja nie ponosi odpowiedzialności oraz nie gwarantuje większej ilości miejsc niż ustalone i potwierdzone podczas dokonywania rezerwacji.

8. Ze względu na komfort i wygodę gości w przypadku rezerwacji powyżej 10 osób preferujemy menu ustalone wcześniej. W przypadku nie wybrania wcześniejszych pakietów alkoholowych z baru, goście z rezerwacji, zaopatrzeni zostają w opaski na ręce, dzięki którym mogą samodzielnie złożyć zamówienie w barze na poczet otwartego rachunku, jednakże zamówienie te nie będą przyjmowane poza kolejnością.

9. W przypadku braku menu ustalonego przez gości, restauracja Las Palmas nie odpowiada za długi czas oczekiwania na zamówienia.

10. Wszelki odstępstwa od niniejszego regulaminu muszą zostać ustalone z managerem lokalu i potwierdzone w formie pisemnej lub mailowej przez obie strony.

11. Restauracji zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania rezerwacji bez podania przyczyny.

12. Dokonanie rezerwacji w restauracji jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

13. Restauracja Las Palmas nie prowadzi obsługi kelnerskiej, zmówienia składane są wyłącznie przy barze.

14. Reklamacje można składać na adres email:kontakt@laspalmaslodz.pl

15.Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji.

16. Spółka informuję, że nie ma możliwości odstąpienie od umowy po realizacji zamówienia.

17. Regulamin obowiązuje od 23.07.2021 r.

18. Administratorem danych jest Majestic Michał Stanisławczyk, ul. Traugutta 5, 90-106 Łódź, 726 232 66 92.

19. Pełne dane firmy:

Majestic Michał Stanisławczyk
Roosevelta 2/4 90-056 Łódź
NIP: 7262326692
Regon: 100180708